Luděk Nekuda

Hrej mi

Hrej mi
já štěstím předu
hrej mi
jsi sklínka medu
hrej mi
a já se budu mít

Hrej mi
ležím před tvým prahem
hrej mi
a vrním blahem
hrej mi
a já se budu mít

Odpusť že ti v tvé písni tykám
a já že ji zkouším hrát
jsi tu Satchmo stále nešels nikam
jen už na jevišti nesmíš stát

Hrej mi
svým tónem duši
hřej mi
když svět mě zkruší
hrej mi
a zas se budu mít