Muzea na Moravě a ve Slezsku

Etnografické expozice

V současné době je v muzeích Moravy a Slezska téměř čtyřicet národopisných expozic, které jsou rozsahem, úrovní i druhem velmi rozmanité. Mezi nejvýraznější a nejnavštěvovanější patří expozice muzeí v přírodě, tvořené instalovanými komplexy budov se zaměřením na prezentaci historického životního prostředí a tradičních řemesel. Pozoruhodné jsou velké národopisné expozice znázorňující v komplexu národopisnou problematiku určité oblasti.

Lidové umění a způsob života

Kostel z Větřkovic v Rožnovském skanzenuRozsáhlé skanzenové expozice jsou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Rožnovské muzeum, zaměřené na vývoj historického životního prostředí v západních Karpatech v 18. - 19. století, prezentuje více než sedmdesát objektů a patří mezi nejvýznamnější muzea svého druhu v Česku i ve střední Evropě. Ve strážnickém muzeu se nacházejí charakteristické stavby Slovácka. Zajímavé jsou i další expozice bydlení instalované v zachovalých původních stavbách v Rymicích (pět budov), Senetářově (usedlost rolníka), Kuželově (obydlí mlynáře), Havířově (obydlí kovozemědělce), Vlčnově (obydlí rolníka), Těšanech (obydlí kováře). V některých muzeích je lidové bydlení instalováno v rámci komplexních národopisných expozic. Je tomu tak například v Brně (typy lidových domů s ukázkami vybavení), Uherském Hradišti (selská jizba z Horňácka, ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně a Uherském Brodě. Současnou výstavbu a bydlení přibližuje expozice socialistické výstavby v Havířově, o dřívějším způsobu života vypovídají zajímavé instalace kuchyně ve Vyškově a Vlčnově.

Lidové kroje

Pozoruhodné ukázky slováckých krojů jsou v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Hanácké kroje nalezneme v Litovli, Vyškově a Cholině, kroje ze Slezska v Opavě, těšínské kroje v Českém Těšíně a Frýdku-Místku. V Brně je vystaven bohatý komplet moravských krojů. Ukázky místních krojů jsou v Kyjově, Kloboukách u Brna, Žarošicích, Ždánicích, Chropyni a Frenštátě pod Radhoštěm. V Luhačovicích je expozice krojů z pomezí moravského Slovácka a Valašska.

Lidové umění

Nalezneme je ve více než třiceti muzejních expozicích.

Lidová keramika

Tyto expozice jsou velmi početné. V Litovli jsou vystaveny výrobky litovelských hrnčířů, v Hranici je vystavena početná kolekce habánské keramiky i kameniny a mezi nejrozsáhlejší patří kolekce kolekce keramiky z Moravy ve Vyškově. Bohaté jsou soubory vystavené v Uherském Hradišti, Luhačovicích a Brně. Ve Strážnici se v nové expozici nachází bohatá sbírka habánské keramiky a lidové hrnčiny.

Obrázky na skle

V expozicích jsou většinou vystaveny jen ukázky z bohatých kolekcí uložených v muzejních depozitářích. Tak je tomu například v Ostravě, Opavě, Luhačovicích, Litovli, Vizovicích a Brně. Sbírky obrázků na skle jsou vystaveny i v menších expozicích, například ve Frenštátě pod Radhoštěm, Cholině a Kloboukách u Brna.

Lidové plastiky

Početné kolekce vystavují muzea v Uherském Hradišti, Valašských Kloboucích, Frýdku-Místku, Ostravě, Litovli a Luhačovicích. Ve Velkých Karlovicích nalezneme lidové řezby současných řezbářů, podobně je tomu v Dolních Domaslovicích a Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme svědky práce lidových řezbářů.

Lidové betlémy

Světoznámý soubor betlémů je v Třebíči, pozoruhodné betlémy najdeme též v Telči, Kopřivnici, Velkých Karlovicích, Bílovci a Roštejně.

Lidové hračky

Souvisí s tvorbou lidových řezbářů. Jsou vystaveny v Novém Městě na Moravě, Velkých Karlovicích, Žarošicích, Ždánicích a Vizovicích.

Košíkářství a slaměnkářství

Tento obor nachází uplatnění ještě dnes. Expozice jsou v Litovli a Uherském Hradišti. Výroba nejrůznějších výrobků ze slámy je dodnes živá v Rožnově pod Radhoštěm, kde si je můžete i zakoupit.

Folklór

V muzejních expozicích je prezentován především druhotnou dokumentací - fotografiemi a filmem. V originálu jsou vystaveny jen některé projevy - například kraslice (Brno, Valašské Klobouky, Uherské Hradiště, Vyškov, Litovel, Chropyně) a různé předměty související s tradičními oslavami. Zajímavá je sbírka afrických etnografických předmětů v Telči.

Formy

Formy pro modrotisk, formy na máslo, sýr a perník patří k projevům lidového umění souvisejícího s řemeslnou výrobou. Jednotlivé ukázky nechybějí v téměř žádné národopisné expozici. Z početnějších vystavených kolekcí můžeme jmenovat Olešnici (modrotisková dílna rodiny Danzingerů) Uherské Hradiště, Český Těšín, Luhačovice, Polnou, Bílovec, Frýdek-Místek a jiné.

Řemesla

Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v RuprechtověPůvodní řemeslné dílny jsou instalovány v Rožnově pod Radhoštěm, Strážnici, Moravských Budějovicích a Rymicích, kde si můžeme prohlédnout dílny několika řemesel. V Rožnově pod Radhoštěm je to kovárna, sedlářská dílna, dýmkařská dílna, salašnické hospodářství, ševcovská dílna, vybavení zvěroklestiče, vodní mlýn a pila. Ve Strážnici kovárna, mlýn a valcha a rozsáhlý soubor vinohradnických staveb. Tematika vinařství je součástí expozice také v Mikulově, Uherském Hradišti a Žarošicích, podobně vodní mlynářství ve Slupi, mlýny s větrným pohonem v Rymicích, Zlíně, Kuželově, Rudici, Ruprechtově, Velkých Těšanech a Choticích. Kovárna je také v Rymicích a Těšanech, tkalcovna ve Frenštátě pod radhoštěm, Frýdku-Místku a Vyškově. Mezi pozoruhodnosti patří dílna perleťáře v Senetářově, hrnčířská dílna v Mohelnici a dílna dýmkaře v Rožnově pod Radhoštěm a Vizovicích. Kolekce dýmek jsou vystaveny v Třebíči a Javorníku ve Slezsku. Vybavení dílen (lidové nářadí), i když ne v uspořádání původních dílen, je prezentováno i v dalších muzeích, jak je tomu například ve Frýdku-Místku (osm řemesel), Valašských Kloboukách, Bystřici nad Pernštejnem, Bučovicích a jinde.