Muzea na Moravě a ve Slezsku

Regionální historické a archeologické expozice

Archeologie

Archeologické doklady pravěkého a raně středověkého života lidí patří v muzeích mezi nejstarší a nejpočetnější sbírky. V muzeích Moravy a Slezska jsou součástí více než čtyřiceti expozic. Expozice mohou mít charakter regionální - poskytují soustavný přehled o vývoji regionu v průběhu všech období, od paleolitu až po dobu slovanskou; místní preferují příležitostné nálezy v určité lokalitě a specializované se zaměřují na kratší výrazné období, dokumentované mimořádnými nálezy.

Věstonická Venuše z Dolních VěstonicArcheologické doklady z širšího regionu řazené soustavně jsou prezentovány ve dvanácti muzeích. K významným a materiálově bohatým patří expozice v Opavě, Novém Jičíně, Přerově, Olomouci, Prostějově, Vyškově, Malenovicích, Ivančicích, Kloboukách u Brna a Moravském Krumlově. Dalších dvacet muzeí vystavuje místní archeologické nálezy. Velký význam mají především specializované archeologické expozice zaměřené k určitým užším tématům. Mimořádné jsou expozice dokladů z období Velkomoravské říše v Mikulčicích, Brně, Starém Městě a Pohansku. Jedinečná expozice z doby kamenné a slovanské je v Dolních Věstonicích. Zajímavé jsou dále expozice z doby slovanské v Mohelnici, Přemyslovském paláci v Olomouci, středověké vesnice ve Slavkově, neolitické doklady v Jevišovicích a Památník Pravěkého člověka v Předmostí u Přerova. Pozoruhodná antropologická expozice o vývoji člověka je v Pavilónu Anthropos v Brně.

Regionální historie

Její doklady od feudalismu po současnost jsou obsaženy v četných klasických historických expozicích muzeí Moravy a Slezska. Většinu tvoří expozice věnované historii místa (města), a to zpravidla od jeho založení , případně prvních zmínek o místě až po současnost - více než dvacet pět. Tyto expozice se většinou nacházejí ve větších - okresních nebo krajských muzeích.

Staré zbraně

Bohatá sbírka zbraní je instalována v Muzeu města Brna a v Chropyni (zbraně ze 17. století). Zbraně z Napoleonských válek lze spatřit v Praci, Šlapanicích, Slavkově u Brna, lovecké zbraně pak v Úsově, Roštejně, Bruntále a Velkých Losinách. Historické zbraně jsou také v expozicích v Opavě, Českém Těšíně, Olomouci, Frýdku-Místku, Novém Jičíně i na dalších místech.

Hromadný nález mincí v Moravském zemském muzeu v BrněMince a medaile

Numismatický materiál patří mezi vyhledávané exponáty v historických expozicích. Mimořádné postavení má specializovaná numismatická expozice v Brně, menší sbírky jsou také vystaveny v Opavě, Prostějově, Bystřici nad Pernštejnem, Dačicích a Cholině. Také v rámci archeologických a historických expozic si můžeme prohlédnout jednotlivé poklady nalezených mincí.

Události a témata

Do této kategorie patří například expozice v Praci a Slavkově u Brna, věnované historii bitvy u Slavkova, expozice v Holešově a Mikulově, věnované dějinám Židů. Historii útlaku vězňů ukazuje pozoruhodná expozice - kasematy na hradě Špilberku v Brně. Nesmíme pominout ani památník věnovaný významné osobnosti historické vědy - Františku Palackému v Hodslavicích.