Muzea na Moravě a ve Slezsku

Přírodovědné expozice

Tato tématika je zastoupena v expozicích více než dvaceti muzeí. Jedná se především o expozice věnované fauně, flóře, geologii a geografii. Jsou většinou pouze regionálního charakteru. K přírodovědným expozicím se řadí i arboreta s ukázkami živých exotických rostlin.

Vápenec - kalcitNerosty

Regionální expozice se nacházejí v Ostravě, Opavě, Olomouci, Vyškově, Jihlavě, Lešné a Znojmě. V Třebíči je expozice vltavínů, v Přerově je systematická sbírka nerostů z lokalit různých zemí. V Blansku je kolekce krasových minerálů. Sbírky zkamenělin jsou vystaveny v Ostravě, Opavě, Štramberku a Lešné.

Rostliny

Nejvýznamnější arboreta se nacházejí v Novém dvoře a Bílé Lhotě, dále ve Křtinách. V Jihlavě najdeme řadu preparátů zalévaných do umělých hmot a sbírku modelů hub. Preparáty hub nalezneme i v Úsově a Brně. V Lednice je expozice věnovaná zahradám, parkům, ovocnářství a zelinářství. V Roštejně je vystavena kolekce herbářových sbírek. Zvláštností je sbírka historickým užitkových plodin v Rožnově pod Radhoštěm.

Hmyz

Hmyz je ve většině regionálních přírodovědných expozicích. Sbírky obsahující i cizokrajné zástupce hmyzí fauny jsou vystaveny v Opavě, Přerově, Kyjově a Znojmě. V Úsově je umístěna systematická sbírka lesního hmyzu. Ve Velkém Meziříčí je sbírka ulit a měkkýšů, ukázky ulit jsou vystaveny i v opavském Slezském muzeu. V Lešné se značné pozornosti těší modelová diorámata ze života prvoků, láčkovců a drobných korýšů.

Ryby

Ryby mají své expozice v Brně, Opavě a Jihlavě. Představují ukázky takřka celé rybí fauny území Československa. Hlavní zástupci rybí fauny, stejně jako plazů a obojživelníků jsou i v dalších regionálních muzejních sbírkách.

Ptáci

Jedna z nejkompletnějších kolekcí našich ptáků je vystavena v Moravské ornitologické stanici v Přerově, obsahuje i početné barevné odchylky jednotlivých druhů. Rozsáhlé expozice jsou v Brně, Opavě, tropické ptáky nalezneme v Úsově. V Lednici je pozornost věnována našemu lovnému ptactvu a fauně lednických rybníků.

Savci

V mnoha případech sbírky savců upoutají svojí mohutností. Mimořádné postavení mezi ostatními má sbírka v Úsově, obsahující bohaté kolekce trofejí africké a asijské zvěře i kompletní sbírky preparátů zvířeny našich lesů. Významnější sbírky preparátů savců jsou vystaveny také v Olomouci, Brně, Opavě, Frýdku-Místku a Vyškově.