Muzea na Moravě a ve Slezsku

Expozice průmyslu, techniky a zemědělství

Výroba umělecké litiny, cínových předmětů aj. znamená přechod k manufakturám, průmyslu. Dnes již zaniklá výroba je ukázána v Technickém muzeu v Brně, kolekce umělecké litiny a železářství pak v Blansku, Frýdku-Místku a Novém Městě na Moravě.

Technika a průmysl

Technika a průmysl je oblastí, která má kratší historickou tradici. Společenská potřeba jejich dokumentace však způsobuje, že se v muzejních expozicích objevují stále častěji. Jsou to například automobily v Kopřivnici, výroba vagónů ve Studénce, papírenství ve Velkých Losinách, hutnictví, železářství a strojírenství v Třinci, Ostravě-Vítkovicích a Bohumíně, výroba optických přístrojů v Přerově a hodin ve Šternberku.

Zajímavé expozice specializované výroby zobrazující i vývojový trend oborů jsou například ve Zlíně (boty), Holešově (nábytek), Novém Městě na Moravě (lyže a lyžařské vázání), Novém Jičíně (klobouky). Výjimečné svým pojetím jsou expozice výstavby dálnic ve Velkém Meziříčí a vodních přehrad v Dolních Domaslovicích a Kružberku. Expozice věnované specializovaným oborům techniky jsou v Technickém muzeu v Brně - výpočetní technika, vodní energetika, zajímavá je zdejší expozice prezentující stereoskopický přístroj Panorama (tč. ve Staré radnici - srpen 2001), pobočka Technického muzea Stará huť v Adamově s expozicí železné hutě a expozice dýchací záchranářské techniky v Ostravě.Stará Huť u Adamova Mimořádné postavení mezi muzei techniky a průmyslu má Hornické muzeum vzniklé v areálu dolu E. Urx v Ostravě. Hornická tematika je instalována také v Karviné a Petřvaldě.

Zemědělství a lesnictví

Expozice věnované tomuto tématu jsou v Zemědělském muzeu v Lednici (ovocnářství, zelinářství, myslivost), Úsově (lesnictví a lovectví), Bruntále (lesnictví), Chropyni (lovectví a rybářství). Kolekce lesnických nástrojů jsou vystaveny ve Frýdku-Místku, zemědělské nářadí například v Senetářově, Brně, Kupařovicích, Žarošicích a Vizovicích.