Muzea na Moravě a ve Slezsku

Expozice objevů, školství a tělovýchovy

Prokop DivišHistorie významných objevů, životní osudy vědců a vynálezů jsou vesměs prezentovány v památnících a expozicích věnovaných jednotlivým osobnostem. Je to vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš v Příměticích, vynálezce parního vozu Josef BožeJan Amos Komenskýk v Českém Těšíně, významné místo mezi vědci-objeviteli má genetik Johann Gregor Mendel (Brno a Hynčice), z dalších je třeba jmenovat psychoanalytika Sigmunda Freuda (Příbor), lékaře Theophrasta Paracelsa (Moravský Krumlov), Vincenze Priessnitze (Jeseník), veterináře Josefa Koldu (Doubravník), filologa a etnografa Františka Bartoše (Zlín).

Školství a tělovýchova

Školství je prezentováno ve čtyřech muzeích. Stará školní třída s původním vybavením je instalována v Polné a Rožnově pod Radhoštěm. Školní pomůcky nalezneme v Přerově a ve Střelicích, školství je akcentováno v expozici muzea v Uherském Brodě. Tělovýchovné problematice je věnována jediná expozice zaměřená na lyžování v Novém Městě na Moravě.