Muzea na Moravě a ve Slezsku

Umělecké expozice

Výtvarné umění s výjimkou užitého umění je doménou galerií, vyskytuje se však v hojném počtu i v muzeích a památkových objektech. Nejpočetnější jsou

Památníky

Alfons MuchaPamátníků věnovaných významným osobnostem výtvarného života je na území Moravy a Slezska dvaadvacet - sedmnáct je věnováno malířům, pět sochařům. K nejvýznamnějším expozicím patří památník v Olomouci (Bohumil Dvorský, Vladimír Navrátil a Karel Svolinský), v Čechách pod Kosířem (Josef Mánes), v Kroměříži (Max Švabinský), v Chropyni (Emil Filla) a v Ivančicích a Moravském Krumlově (Alfons Mucha).

Tematické expozice

Nacházejí se v menší míře než památníky, jsou v Olomouci, kde oblastní galérie je součástí muzea a v muzejní budově má i svou expozici Umění 20. století na Olomoucku. Významné expozice jsou v Brně - Galérie Muzea města Brna nabízí tři pozoruhodné expozice: Brno v Obrazech pěti staletí, Skupina výtvarných umělců v Brně 1922 - 1939 a výtvarné umění v Brně po druhé světové válce. Ve znojemském muzeu si můžeme prohlédnout expozice gotického a barokního kamenického umění. Zajímavé jsou expozice: Lapidárium ve Valašském Meziříčí, ukázky gotických plastik a uměleckých slohů v Opavě, Žerotínská galérie ve Velkých Losinách, obrazárna v Dačicích a sbírka afrických plastik v Telči. V Moravské Třebové se buduje expozice mimoevropského umění.

Významné expozice jsou hlavně v galériích v Brně, Zlíně, Hodoníně, Jihlavě, Novém Městě na Moravě a Ostravě.

Umělecká řemesla a užité předměty

nalezneme především v Moravské galérii v Brně, v muzejních expozicích pak poměrně zřídka, i když patří svou hodnotou k nejcennějším muzejním exponátům. Vynikajícími ukázkami jsou kolekce hodin ve Šternberku, Prostějově a Polné.

Keramické výrobky

Sbírku keramiky a majoliky můžeme najít v Kopřivnici. Další sbírky keramiky jsou v Hranicích a Olomoučanech. Významné ukázky užitého umění i zahraniční provenience jsou vystaveny v Opavě.

Architektura

Tu dokumentují především památkově chráněné objekty. Přesto i v muzeích nalezneme tematické expozice věnované tomuto specifickému druhu umění. Ve Žďáru nad Sázavou je to pamětní síň významného architekta a tvůrce zámku Jana Santini Aichla, v Luhačovicích doklady o díle Dušana Jurkoviče, ve Velkém Meziříčí expozice výstavby dálnic. Dokumenty děl nejvýznamnějších architektů severní Moravy a Slezska našeho století jsou vystaveny v olomoucké expozici výtvarného umění.

Filmové a fotografické umění

Tento obor je prezentován v muzeích spíše výjimečně. Nalezneme jej ve Zlíně - v památníku věnovaném osobnostem filmu - Hermíně Týrlové a Karlu Zemanovi. V Olomouci jsou vystaveny ukázky děl některých významných fotografů Severomoravského kraje.

Hudba

Na Moravě i ve Slezsku je šest památníků a expozic věnovaných významným osobnostem hudebního života: Karlu Dittersovi (Javorník ve Slezsku), Ludwigu van Beethovenovi (je připravována v Hradci nad Moravicí), Leoši Janáčkovi (Brno, Hukvaldy), Antonínu Šebestíkovi (Napajedla) a Emilu Axmanovi (Chropyně).

Hudební nástroje

Tematické expozice jsou ve Strážnici a Velkých Hošticích. V Krnově je budováno muzeum varhan, v Technickém muzeu v Brně patří mezi pozoruhodnosti expozice mechanických hudebních přístrojů (tč. zrušeno - pozn. aut.).

Divadelní umění

Expozice, v nichž je připomenuta divadelní tematika, jsou v Žarošicích a Cholině (divadelní život obce). Loutky jsou vystaveny ve Střelicích.

Knižní kultura

Expozice knihy můžeme najít ve dvou muzeích. Rozsáhlá expozice muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou podává přehled vývoje knižní kultury v evropském měřítku, expozice v Památníku Bible kralické v Kralicích přibližuje počátky knihtisku u nás pomocí unikátních památek ze staré kralické tiskárny.

Literární umění

Joy Adamsonová - první zlevaV muzeích Moravy a Slezska se nachází jedenáct památníků věnovaných spisovatelům-prozaikům a devět básníkům. Ze spisovatelů je největší pozornost věnovaná osobnosti Jana Amose Komenského, který má expozice v Přerově, Fulneku, Uherském Brodě a v Kralicích. Literárnímu historikovi Bedřichu Václavkovi jsou věnovány expozice v Olomouci a Čáslavicích, z dalších pak Vojtěchu Martínkovi v Brušperku, Gustavu Pflegrovi Moravskému v Bystřici nad Pernštejnem, bratřím Aloisi a Vilému Mrštíkům v Divákách a Heleně Salichové v Kružberku. V Opavě je budován Památník Joy Adamsonové. Z básníků je pozornost věnovaná nejhojněji osobnosti a dílu Petra Bezruče (expozice v Opavě, Ostravici, Kostelci na Hané a Kopřivnici), dále pak Vítězslavu Nezvalovi v Třebíči, Otokaru Březinovi v Jaroměřicích nad Rokytnou, Jiřímu Wolkerovi v Prostějově, Bartoši Vlčkovi v Lipníku nad Bečvou a Josefu Kalusovi v Čeladné.