Déšť, kleště, lamy a saranče

Ve stáji pro lamy
vlítla mi do tlamy
nestvůra veliká,
lechtá mě, cvrliká.
V dešti vzít potěší
saranče do kleští,
ulomit hlavičku
a vysát šťávičku.