Polyglot

Muž ožralý jako Dán
z hospůdky jde uondán.
Když spatří vrabce na Tatře,
poslouchá ho a pak řve
mocným hlasem tím svým vším:
„Čimčarara čim čim čim!“