SMS-poezie

Rozhodl jsem se ukázat světu, že nejsem schopný pouze napsat parodii na povídky Š+G, ale též vytvořit kvalitní poezii, která naváže na úspěchy takových velikánů, jakými jsou Jaroslav Seifert, Standa Kahuda, nejmenovaná slečna V., bezejmenný bard či loupežník Žampach. Ukážeme světu, že naše česká poezie je jedinečná!!!

Najdete tu převážně poezii, která vznikla ve chvílích, kdy mozek byl opojen účinky čaje. V těchto případech se jedná o veršovánky, které by mohly pohladit na duši.

Z rozladění nad stavem světa vzniklo také pár rýmovaček, které mohou naopak působit depresivně. Ať už tím, že jsou úplně blbé anebo jen neradostné. Inertní umění je tu zastoupeno jen minimálně.

U některých výtvorů budou též autentická vyjádření spřízněných duší, které byly mou poezií oblaženy.

PS.: Pokud snad nějakému verši neporozumíte, dobře vám tak. Jiní třeba pochopí…