Věda a technika

Protože člověk je tvor zvídavý, též i já jsem propadl vědecké vášni. Vím, že ocenění Nobelovou cenou se nikdy zřejmě nedočkám nemaje titul před jménem i za ním. Nic mne nemůže zastavit, abych svou nesmazatelnou črtou nepřispěl k vědeckému poznání světa kolem nás.

Vědeckých objevů a pojednání mám na kontě již několik, ať již se jedná o teorii zabíjení pečiva před jeho konzumací, naprosto novátorská teorie sleptonů, paradox dělitele a dělence nebo historicky první turistický průvodce Vírským hrabstvím.

Takto vypadá správný vědec